साऊदी अरबका महिलाहरूमा इलेक्ट्रोनिक निगरानी

पुरुष अभिभावकको सहमति बिना यात्रा गर्न नपाउने र ड्राइभिङ गर्न प्रतिबन्ध भएको मुलुक  साऊदी अरबमा महिलाहरूमाथि थप निगरानी थपिएको छ । अब साऊदी महिलाले सीमा पार गर्दा एक इलेक्ट्रानिक प्रणालीले मोनीटोरिङ गर्नेछ । गत हप्ता आएको यस नियमअनुसार, साऊदी महिलाले आफ्नो देश छोड्दा उनका पुरुष संरक्षक (पिता वा श्रीमान) ले फोनमा सूचना प्राप्त गर्छन् । यतिसम्म की तिनीहरू साथैमा यात्रा…

Comments Off on साऊदी अरबका महिलाहरूमा इलेक्ट्रोनिक निगरानी