विश्वकपमा पहिलोपटक गोल भए-नभएको संकेत गर्ने प्रविधिको प्रयोग

यस पटकको विश्व कप २०१४ मा फिफाले ‘गोल लाइन टेकनिक’ प्रयोग गरेको छ । गोल लाइन भनेको फूटवलले गोल पोष्टको लाइन क्रस गर्यो भने रेफ्रीलाई जानकारी दिने प्रविधि नै गोल लाइन हो । यो प्रबिधि बिश्वकपमा पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याइएको हो । रेफ्फीले पोष्टको लाइन क्रस गर्दा समेत गोल हो या हैन भनेर छुट्याउन नसक्दा कतिपय अवस्थामा बिवाद देखिएपछि यस…

Comments Off on विश्वकपमा पहिलोपटक गोल भए-नभएको संकेत गर्ने प्रविधिको प्रयोग