बिकीनी केटीहरू ‘सर्प वर्ष’ मनाउँदै

चीनियाँ पात्रोमा हरेक वर्ष साँकेतिक रूपमा एक जनावर वर्षका रूपमा लिइन्छ । यस सालको गर्मी शुरूवात हुँदा 'सर्प वर्ष' को रूपमा चिमेलोङ वाटर पार्कमा एक हजार तरूनीहरू बिकनीमा प्रतीकात्मक वर्ष २०१३ मनाउँदै ।

Comments Off on बिकीनी केटीहरू ‘सर्प वर्ष’ मनाउँदै