दुइ चक्काले गाडी ड्राइभिङ्ग

 

साऊदी अरबका युवाहरू "sidewall skiing "  को नामले चिनिने स्टन्ट प्रदर्शन  गर्दै । दुइ चक्काले ड्राइविंग गर्ने यस्तो  स्टन्ट साऊदी युवाहरूको प्रीय रूचि बनेको छ ।
साऊदी अरबका युवाहरू “sidewall skiing ” को नामले चिनिने स्टन्ट प्रदर्शन गर्दै । दुइ चक्काले ड्राइविंग गर्ने यस्तो स्टन्ट साऊदी युवाहरूको प्रीय रूचि बनेको छ ।