६० प्रतिशतले मन पराउँछन्: बेल्जियन राजदम्पति

Belgian Royal couple
Le soir-ipsos ले हालै गरेको सर्वेक्षणमा ६० प्रतिशत बेल्जियनले आफ्ना राजदम्पतीलाइ असल मानेका पाइएको छ ।