ज्ञानको मान्यता खोज्नेहरू नाम अगाडि डाक्टर लेखेर विद्धता देखाउँछन् । उसो त मूर्खले पनि आफूलाई ज्ञानी नै ठान्छ । तर, ईश्वरको नजरमा कुनै ज्ञानी वा अज्ञानी हुँदैन ।