United Arab Emirates को दुबइमा रहेको The Princess Tower संसारको सबैभन्दा अग्लो आवासीय गगनचुम्बी भवन हो । जुन १०१ तल्ले छ ।

Leave a Reply

*