संसारको सबैभन्दा अग्लो गगनचुम्बी आवास

The princess tower in Dubai