डाइनोसर जस्तै लोप उँट

 

Giant camels roamed the Artic

 

 

 

 

 

हाल पाइनेभन्दा तिन गुना ठुला उँट आर्कटीक क्षेत्रमा लोप भएको तथ्य  वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन् ।