कति सजिव छन् यी ?

bird-1कति सजिव छन् यी चित्रहरू ?
यी चराहरू कागज र वाटरकलरको प्रयोगले बनाइएका हुbird-5न् ।

 

bird-4

bird-2
साभार- Johan Scherft/Colossal